Wiersze Pani Jadwigi Tomalkiewicz

Prezentujemy 12 wierszy naszej kochanej poetki wieruszowskiej, Pani Jadwigi Tomalkiewicz, która specjalnie dla naszego przedszkola- Publicznego Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Wieruszowie- napisała poniższe piękne wiersze, z dedykacją dla dzieci, ich rodziców i rodzin oraz personelu przedszkola. Dziękujemy!
Wiersze powstały w październiku 2016r. Poetka przedstawiała je dzieciom na spotkaniu 10.11.2016r. z okazji Dnia Patriotycznego w przedszkolu związanego z Dniem 11 Listopada- Odzyskanie Niepodległości przez Polskę.


1.„Nasze przedszkole”

W krajobrazie miasta,
po słonecznej stronie ulicy Dąbrowskiego,
kolorem nadziei wymalowane,
jest Przedszkole numer jeden.

Okna tego Przedszkola,
zależnie od pory roku,
złotymi pomysłami lśnią, jak blaskiem,
mówiąc wszystkim:
że dzień przedszkolaka wypełniony jest
twórczymi pracami,
które cieszą oczy przechodniów i sąsiadów.

I dlatego to nasze Przedszkole
jest m a g i c z n e,
takie słoneczne i takie liryczne.

Każdego ranka
uśmiech Pana Dyrektora nas wita,
zapowiadając radosne chwile.

A gdy dzień przedszkolny się kończy,
wychodzimy pewni,
że w tym Przedszkolu,
wszyscy, bez wyjątku,
jesteśmy bardzo kochani.

2. Malujemy

Na zajęciach,
w naszym Przedszkolu,
radość błękitem
okruchy szczęścia
odcieniami złota
m a l u j e m y.
Nasze zadowolenie
z przedszkolnego dnia
n a m a l u j e m y
promieniem słońca
i kroplą deszczu,
które przetopimy,
w wielobarwną smugę,
którą zabierzemy ze sobą,
do domu,
jak drogocenny dar.

3. Plac zabaw

W naszym Przedszkolu
jest p l a c
plac dziecięcych zabaw
o właśnie tutaj …
spójrz
nasza radość tańczy
słyszysz
to puka rozbawiona
Kasia, Basia i Ania,
które klaszcząc w dłonie
wbiegają leciutko
by pociągnąć nas
na kręte alejki
o c z a r o w a n i a.

4. Rodzinne miasto

W krajobrazie naszych serc
jest Wieruszów
rodzinne miasto
położone nad Prosną
w szachownicy dróg
okolone łąkami, lasami, polami
m i a s t o
jak malowniczy obraz
w ozdobnej ramie,
naszych serc.

5. Gwiezdna litera

Nad Prosną noc,
noc jak ciemna tkanina
z błyszczącymi świetlikami
otula wieruszowski Rynek
ulicę Dąbrowskiego
i nasze Przedszkole.

Noc jak miękki jedwab
otula całe miasto
nagły błysk …
uniósł mnie ku górze
dłonie uchwyciły
ulubiony gwiazdozbiór
… to Kasjopea …
gwiezdna litera W
W jak Wieruszów.

6. Mosty

W krajobrazie Wieruszowa
są m o s t y
mosty na Prośnie i na rzece Niesób
niektóre nazywane
Hąci Mostem, Żelaznym Mostem
mosty łączące
dwa brzegi rzek
miasta dwa, regiony dwa
mosty pozwalające połączyć
dwa serca
tęsknoty dwie
szczęścia dwa …

7. Jesień

Nad Prosną j e s i e ń
przekracza próg domu
wieczorem
jak zaproszony gość
podający bukiet
wilgotnych liści klonu
może czerwień liści
wsączy ciepło naszych serc
w chłód nocy
gdyż to dopiero jesień
która jeszcze otula
złotą barwę liści
by osłonić nas
przed nadejściem
mroźnej zimy.

8. Księżyc

Srebrna kareta
czwórka rączych koni
błąka się po niebie
srebrny księżyc goni,
gdy go dogoni
nad Prosnę przywiezie
i na brzegu wysadzi
będę mogła pokazać
srebrny księżyc Basi …

9. Rzeka

Jeżeli cię kiedykolwiek
rzeka Prosna zawoła,
jak tamta dziewczyna
w błękitnej sukience
zatrzymaj się, popatrz
i powiedz:
Prosno- nie jesteś rzeką niczyją,
Prosno- jesteś rzeką
przez ludzi kochaną!

10. Pamiętamy

W naszych sercach
przechowujemy pamięć
o Przedszkolu numer jeden,
opromieniając je miłością,
miłością tych,
którzy tutaj
uczyli się przedszkolnych
p i e ś n i
i którzy tutaj
zostawili swoje serca
już na zawsze.

11. Nasze Przedszkolaki

Nasze Przedszkolaki
na świat patrzą
jak…
wielobarwny kwiat.

Zdumione
wielością odcieni
nieświadome swoich zdolności
ciekawości świata
i marzeń…

27.10.2016

12. Mama

W naszych sercach
Jest dobra, piękna i mądra
MAMA,
Która uczy każde dziecko
Mówiąc tak:

Kochajcie i chwalcie
Swój Dom Rodzinny
Swoją Rodzinną Ziemię
I swój Kraj Rodzinny-
P o l s k ę
Jej góry, doliny zielone
I łąki umajone.

27.10.2016


Przedszkolowo.pl logo