Realizacja kart technik PD - luty 2020

Tydzień 1: DZIAŁAJ BEZ SŁÓW
1. Uprzedź dziecko o tym, co zamierzasz zrobić.
2. Sprawdź, czy rozumie twoją intencję, pytając: „Co zrozumiałeś, że zamierzam zrobić?”
3. Konsekwentnie realizuj to, co zaplanowałeś, działając uprzejmie i stanowczo bez wypowiedzenia ani jednego słowa.
LINK DO FILMU : https://www.youtube.com/watch?v=eCrON2p6qbk

Tydzień 2: USTALENIA I UMOWY
1. Znajdźcie czas na rozmowę o uczuciach i punkcie widzenia każdej zainteresowanej osoby dotyczących danego problemu.
2. Wspólnie poszukujcie rozwiązań i wybierzcie jedno, które odpowiada wszystkim.
3. Ustalcie konkretny termin rozwiązania problemu.
4. Jeżeli umowa nie zostanie dotrzymana nie krytykuj, ani nie karz. W sposób niewerbalny przypomnij o niej lub po prosty zapytaj: „Jakie były nasze ustalenia?”
5. Jeśli to nic nie da i nie wszyscy wywiązują się z umowy, powtórzcie kroki, zaczynając od pkt.1.
LINK DO FILMU: https://www.youtube.com/watch?v=XQAgYKbexS0

Tydzień 3: KOŁO ZŁOŚCI
1. Ucz Dzieci, że to co czują, jest w porządku. Nie zawsze w porządku są jednak ich zachowania podyktowane uczuciami.
2. W momencie, kiedy twoje dziecko jest spokojne, pokaż mu koło i zapoznaj je z pełnymi szacunku alternatywnymi sposobami wyrażania złości.
3. Kiedy twoje dziecko złości się, zaakceptuj jego uczucia i daj mu wybór: „Co mogłoby ci pomóc: pozytywna przerwa czy korzystanie z koła złości?”
LINK DO FILMU: https://www.youtube.com/watch?v=B9gXcXG9JI4

Tydzień 4: PROŚ O POMOC
1. Dzieci czują, że są zdolne, ważne i przynależą, kiedy mają wkład i robią coś pożytecznego.
2. Wykorzystuj każdą okazję, by mówić dziecku: „Potrzebuję twojej pomocy.”
3. Pamiętaj, by zawsze uświadamiać mu, jak bardzo doceniasz jego pomoc.

Przedszkolowo.pl logo