Ramowy rozkład dnia

217


06.30 - 08.00 -Schodzenie się dzieci, dowolne zabawy wybranymi zabawkami, praca indywidualna.

08.00 - 08.40 -Zabawy i okolicznościowy kontakt nauczyciela z dziećmi, zabawy o charakterze porządkowo – gospodarczym.

08.40 - 08.50 -Zabawy rozwijające sprawność fizyczną i ćwiczenia poranne.

08.50 - 09.00 -Czynności higieniczne, przygotowanie do śniadania.

09.00 - 09.30 -Śniadanie. Kultura spożywania posiłków, czynności higieniczne.

09.30 - 10.00 -Zajęcia programowe organizowane przez nauczyciela.

10.00 - 11.30 -Zabawy w sali i na powietrzu, spacery, zabawy dydaktyczne, zabawy tematyczne. Tworzenie warunków do indywidualnego kontaktu z dzieckiem w naturalnych sytuacjach.

11.30 - 11.50 -Czynności higieniczne, przygotowanie do obiadu.

11.50 - 12.30 -Obiad i zabiegi higieniczne po obiedzie.

12.30 - 13.50 -Zabawy w sali, na powietrzu, praca indywidualna, opowiadanie bajek, czytanie literatury, doskonalenie umiejętności, sprawności. Zajęcia dodatkowe.

13.50 - 14.00 -Zabiegi higieniczne.

14.00 - 14.30 -Podwieczorek.

14.30 - 16.00 -Zabawy dowolne, oglądanie czasopism dziecięcych, książek, zabawy i gry przy stolikach. Rozchodzenie się dzieci.

logo02

Przedszkolowo.pl logo