Ramowy rozkład dnia

RAMOWY ROZKŁAD DNIA W
PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM NR 1 W WIERUSZOWIE
GRUPA MŁODSZA 3, -letnia
PODSTAWA PROGRAMOWA REALIZOWANA JEST W GODZINACH: 7.30.00-12.30

6:30 - 7:30 Tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój poprzez zabawę. Ćwiczenia indywidualne lub w małych zespołach rozwijające funkcje poznawcze. Zabawy ruchowe organizowane przez nauczyciela, gimnastyka poranna.
7:30 – 8:20 Ćwiczenia artykulacyjne, manualne, oddechowe, grafomotoryczne, rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, koordynację wzrokowo-ruchową, itd. .Zabawy ruchowe lub zestawy ćwiczeń porannych..
8:20 – 8:30 Przygotowanie do śniadania – czynności samoobsługowe i higieniczne.
8:30 – 9:00 Śniadanie- kultura spożywania posiłku .
9:00 – 9:50 Wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację zajęć kierowanych sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju zgodnie z realizowanym programem wychowania przedszkolnego.
9:50 – 11:15 Pobyt na powietrzu (ogród, park, spacery, wycieczki) – gry i zabawy ruchowe, obserwacje przyrodnicze, swobodne działania dzieci. W razie niekorzystnej aury, gry i zabawy ruchowe w sali.
11:15 – 11:30 Przygotowanie do obiadu – czynności samoobsługowe i higieniczne.
11:30 – 12:10 Obiad Doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania
posiłku.
12:10 – 13.30 Czynności samoobsługowe, leżakowanie – dzieci z gr. 3-latków. Relaksacja po obiedzie – słuchanie muzyki i bajek. Zajęcia kierowane i niekierowane przez nauczyciela lub podejmowane z inicjatywy dziecka, zabawy ruchowe w sali lub ogrodzie, obserwacje przyrodnicze. Wspomaganie rozwoju dziecka – praca indywidualna lub w małych zespołach – dzieci z gr. 4-letnich
13.30– 14:00 Przygotowanie do podwieczorku – czynności samoobsługowe i higieniczne. Podwieczorek.
14.00– 16:00 Tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój poprzez zabawę w sali lub ogrodzie, wspomaganie rozwoju dziecka – praca indywidualna lub w małych zespołach.

POZOSTAŁE ZAJĘCIA REALIZOWANE W CZASIE PODSTAWY PROGRAMOWEJ:
RYTMIKA- według potrzeb nauczyciela w części porannej lub popołudniowej.
ZAJĘCIA Z DORADZTWA ZAWODOWEGO- przynajmniej raz w miesiącu
ZAJĘCIA PROGRAMOWE WIEM, CZUJĘ, ROZUMIEM- przynajmniej dwa razy w miesiącu
ZAJĘCIA Z J, ANGIELSKIEGO - codziennie

RAMOWY ROZKŁAD DNIA
W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM NR 1 W WIERUSZOWIE
GRUPA MŁODSZA 4, -letnia
PODSTAWA PROGRAMOWA REALIZOWANA JEST W GODZINACH: 8.00-13.00

6:30 - 7:30 Tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój poprzez zabawę. Ćwiczenia indywidualne lub w małych zespołach rozwijające funkcje poznawcze. Zabawy ruchowe organizowane przez nauczyciela, gimnastyka poranna.
7:30 – 8:20 Ćwiczenia artykulacyjne, manualne, oddechowe, grafomotoryczne, rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, koordynację wzrokowo-ruchową, itd. .Zabawy ruchowe lub zestawy ćwiczeń porannych..
8:20 – 8:30 Przygotowanie do śniadania – czynności samoobsługowe i higieniczne.
8:30 – 9:00 Śniadanie- kultura spożywania posiłku .
9:00 – 9:50 Wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację zajęć kierowanych sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju zgodnie z realizowanym programem wychowania przedszkolnego.
9:50 – 11:15 Pobyt na powietrzu (ogród, park, spacery, wycieczki) – gry i zabawy ruchowe, obserwacje przyrodnicze, swobodne działania dzieci. W razie niekorzystnej aury, gry i zabawy ruchowe w sali.
11:15 – 11:30 Przygotowanie do obiadu – czynności samoobsługowe i higieniczne.
11:30 – 12:10 Obiad Doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania
posiłku.
12:10 – 13.30 Czynności samoobsługowe, leżakowanie – dzieci z gr. 3-latków. Relaksacja po obiedzie – słuchanie muzyki i bajek. Zajęcia kierowane i niekierowane przez nauczyciela lub podejmowane z inicjatywy dziecka, zabawy ruchowe w sali lub ogrodzie, obserwacje przyrodnicze. Wspomaganie rozwoju dziecka – praca indywidualna lub w małych zespołach – dzieci z gr. 4-letnich
13.30– 14:00 Przygotowanie do podwieczorku – czynności samoobsługowe i higieniczne. Podwieczorek.
14.00– 16:00 Tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój poprzez zabawę w sali lub ogrodzie, wspomaganie rozwoju dziecka – praca indywidualna lub w małych zespołach.

POZOSTAŁE ZAJĘCIA REALIZOWANE W CZASIE PODSTAWY PROGRAMOWEJ:
RYTMIKA- według potrzeb nauczyciela w części porannej lub popołudniowej.
ZAJĘCIA Z DORADZTWA ZAWODOWEGO- przynajmniej raz w miesiącu
ZAJĘCIA PROGRAMOWE WIEM, CZUJĘ, ROZUMIEM- przynajmniej dwa razy w miesiącu
ZAJĘCIA Z J, ANGIELSKIEGO - codziennie
RAMOWY ROZKŁAD DNIA
W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM NR 1 W WIERUSZOWIE
GRUPY STARSZE 5,6 - letnie
PODSTAWA PROGRAMOWA REALIZOWANA JEST W GODZINACH: 8.00-13.00

6:30 - 8:10 Tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój poprzez zabawę. Ćwiczenia indywidualne lub w małych zespołach rozwijające funkcje poznawcze. . Zabawy ruchowe organizowane przez nauczyciela, gimnastyka poranna.
8:10 – 8:20 Ćwiczenia artykulacyjne, manualne, oddechowe, grafomotoryczne, rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, koordynację wzrokowo-ruchową, itd. Zabawy ruchowe lub zestawy ćwiczeń porannych..
8:20 – 8:30 Przygotowanie do śniadania – czynności samoobsługowe i higieniczne.
8:30 – 9:00 Śniadanie Kultura samodzielnego i estetycznego spożywania
posiłku.
9:00 – 10:20 Wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację zajęć kierowanych sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju zgodnie z realizowanym programem wychowania przedszkolnego.
10:20 – 11:20 Pobyt na powietrzu (ogród, park, spacery, wycieczki) – gry i zabawy ruchowe, obserwacje przyrodnicze, swobodne działania dzieci. W razie niekorzystnej aury, gry i zabawy ruchowe w sali.
11:20 – 11:30 Przygotowanie do obiadu – czynności samoobsługowe i higieniczne.
11:30 – 12:00 Obiad Doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania
posiłku.
12:00 – 13:10 Zabawy o charakterze odprężającym, relaksacja przy muzyce, spotkanie z literaturą dla dzieci.
13:10 – 13.30 Zajęcia kierowane i niekierowane przez nauczyciela lub podejmowane z inicjatywy dziecka, zabawy ruchowe w sali lub ogrodzie, obserwacje przyrodnicze. Wspomaganie rozwoju dziecka – praca indywidualna lub w małych zespołach.
13.30 – 14:00 Przygotowanie do podwieczorku – czynności samoobsługowe i higieniczne. Podwieczorek
14:00 – 16.00 Tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój poprzez zabawę w sali lub ogrodzie, wspomaganie rozwoju dziecka – praca indywidualna lub w małych zespołach

POZOSTAŁE ZAJĘCIA REALIZOWANE W CZASIE PODSTAWY PROGRAMOWEJ:
RYTMIKA- wskazanie codzienne w ciągu całego rozkładu Ramowego Rozkładu Dnia
ZAJĘCIA Z DORADZTWA ZAWODOWEGO- wg programu preorientacji Doradztwa Zawodowego PPS NR1
ZAJĘCIA PROGRAMOWE WIEM, CZUJĘ, ROZUMIEM- przynajmniej dwa razy w miesiącu
ZAJĘCIA Z J, ANGIELSKIEGO - codziennie


Przedszkolowo.pl logo