Zgłoś Twoje dziecko do konkursu "Ruszaj z przedszkolakiem łamigłówek szlakiem"

Komunikaty

Relacja z zebrania Rady Rodziców

Relacja z zebrania Rady Rodziców Przedszkola Nr 1 im. K. Bezena w Wieruszowie
(z udziałem dyrektora przedszkola)
z dn. 11.09.2020r.
I. Skład Rady Rodziców Przedszkola w roku szkolnym 2020/21
1. Przewodnicząca Rady Rodziców - Pani Justyna Banach.
2. Skarbnik Rady Rodziców - Pani Elżbieta Kmiecik
3. Sekretarz Rady Rodziców - Pani Daria Wojnowska

II. Składka na Radę Rodziców wynosi, tak jak w ubiegłym roku szkolnym po 60zł od dziecka. Składkę można będzie wpłacać w 2 ratach: 30 zł do 31 października 2020r., 30 zł- do końca lutego 2021r. Jeśli w przedszkolu jest rodzeństwo to drugie dziecko to składka na drugie dziecko wynosi 30 zł.
Ustalenia dotyczące wydatkowania pieniędzy zebranych ze składki rodziców będą dokonane przez Rade Rodziców po wpłatach dokonanych przez rodziców dzieci przedszkolnych.

III. Ustalenia o wysokości wpłat na upominki dla dzieci na paczki Mikołajowe, które dzieci zabiorą do domu, dokonują rodzice w poszczególnych radach oddziałowych.

IV. Rada Rodziców na każdą grupę przedszkolną przeznacza ze składek rodziców po 300 zł- na zabawki od Mikołaja, które zostaną dla dzieci w salach.

V. W związku ze zmianą nazwy przedszkola z Publicznego Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Wieruszowie na Przedszkole Nr 1 im. Krzysztofa Bezena w Wieruszowie Numer nowego konta Rady Rodziców zostanie pozostałym rodzicom podany niezwłocznie po powstaniu nowego konta bankowego. Rodzice proszeni są o nie wpłacanie pieniędzy na Radę Rodziców na stare konto bankowe.

VI. W tym roku chętni rodzice ubezpieczają swoje dzieci we własnym zakresie, indywidualnie. W przedszkolu nie będzie możliwości ubezpieczenia dziecka grupowo.

VII. Każda grupa przedszkolna będzie miała ustalony kontakt z wychowawcą grupy przedszkolnej, (co najmniej 1x w tygodniu przez pół godziny). W tym czasie nauczyciel będzie do dyspozycji rodziców w zakresie odpowiadania na pytania, dokonywania ustaleń, itp. - poprzez ustalony sposób komunikacji (telefonicznie, email, messenger, inne). Pytania od rodziców będą mogły napływać cały czas, nauczyciel przygotuje odpowiedzi na nie.

VIII. Rodzice proszeni są o odpowiednie do pogody ubieranie dzieci (w tym w płaszcz przeciwdeszczowy i kalosze), w związku z codziennym wychodzeniu dzieci na plac przedszkolny- bez względu na pogodę oraz w swobodny strój, który będzie można ubrudzić podczas zajęć wychowawczo – dydaktycznych i innych aktywności dzieci w przedszkolu.

IX. Został również poruszony temat zdrowia dzieci, w którym bardzo prosimy o przyprowadzanie dzieci do przedszkola zdrowych (bez kataru, kaszlu, i innych symptomów chorobowych).

Wyżej wymienione informacje stanowią relację z zebrania.
Komunikat 2020-09-15, 19:05 | autor: Agnieszka Glac
Przedszkolowo.pl logo