Zgłoś Twoje dziecko do konkursu "Ruszaj z przedszkolakiem łamigłówek szlakiem"

Komunikaty

Dyżur wakacyjny 2020r. - rekrutacja dzieci

DYŻUR WAKACYJNY
Od 6 lipca 2020r. do 31 sierpnia 2020r. będzie możliwość skorzystania z dyżuru wakacyjnego w przedszkolu w warunkach zaostrzonego reżimu sanitarnego. Dzieci zostaną przyjęte po rekrutacji- warunki poniżej.
Dyżur wakacyjny dla dzieci zakwalifikowanych będzie na terenie Publicznego Samorządowego Przedszkola Nr 3 w Wieruszowie, ul. Fabryczna 6. W lipcu opiekę nad dziećmi sprawować będzie personel Przedszkola Nr 1 . W sierpniu- personel Przedszkola Nr 3.
Nie będzie czynny teren Przedszkola Nr 1.

Zasady rekrutacji na czas wakacyjny:
1. Rekrutacja dzieci z Przedszkola Nr 1 i Nr 3 trwa w nieprzekraczalnym terminie od 22.06.2020r. do 25.06.2020r.
2. Chętni rodzice zgłaszają swe dzieci poprzez wypełnienie załącznika nr 1 i nr 2 (poniżej), po uprzednim obowiązkowym zapoznaniu się z Procedurą bezpieczeństwa (również poniżej), do której w razie zakwalifikowania się dziecka należy bezwzględnie się stosować.
3. Wydrukowany, wypełniony i podpisany załącznik nr 1 i nr 2 można przynieść do Przedszkola Nr 1 i oddać w godz. 8.00- 16.00). Osoby, które nie mają możliwości wydrukowania dokumentu mogą go pobrać w przedszkolu od wtorku 23.06.2020r. od godz. 10.00.
Wypełnioną dokumentację msożna również przesłać drogą e-mail na adres przedszkolenr1wieruszow@op.pl
4. O zakwalifikowaniu bądź niezakwalifikowaniu dzieci zostaną Państwo poinformowani w najbliższym czasie.
5. Rekrutacja dotyczy dzieci, których oboje rodzice pracują lub dzieci matek pracujących samotnie wychowujących, którzy nie mają z kim pozostawić dziecka. Inne wnioski nie będą rozpatrywane.

Wszystkie rzeczy osobiste dziecka muszą być podpisane i spakowane w jednorazowym worku foliowym.

W razie dalszych pytań, proszę kontaktować się poprzez e-mail: przedszkolenr1wieruszow@op.pl

Z poważaniem,

Dyrektor Przedszkola
Urszula Kołodziejczyk

Komunikat 2020-06-22, 15:22 | autor: Urszula Kołodziejczyk
Przedszkolowo.pl logo