Zgłoś Twoje dziecko do konkursu "Ruszaj z przedszkolakiem łamigłówek szlakiem"

Komunikaty

Komunikat Komisji Rekrutacyjnej

Została ogłoszona lista dzieci przyjętych do placówki przedszkolnej.
Lista dzieci przyjętych oraz lista rezerwowa (nie są to ostateczne listy) zostanie wywieszona na drzwiach wejściowych przedszkola. Można zapoznać się z nią w dniach 20.04-24.04.2020 w godz. 9:00-12:00.
Dodatkowo można uzyskać informacje dzwoniąc pod nr telefonu 697 824 148 w godz. 9:00-16:00.
Kolejnym etapem jest składanie oświadczenia woli rodziców/ prawnych opiekunów kandydata zakwalifikowanego do PPS Nr 1 w Wieruszowie, w dniach 20.04-24.04.2020r. Oświadczenie można pobrać codziennie w placówce w godz. 9:00-12:00, bądź drogą elektroniczną ze strony przedszkola jak i fb.
Składanie oświadczenia woli może odbywać się w następujący sposób:
1. Do skrzynki pocztowej znajdującej się przy placówce przedszkolnej
2. Drogą mail: przedszkolenr1wieruszow@op.pl
Komunikat 2020-04-17, 13:32 | autor: Monika Jurasik
Przedszkolowo.pl logo