Zgłoś Twoje dziecko do konkursu "Ruszaj z przedszkolakiem łamigłówek szlakiem"

Komunikaty

Wkrótce zapisy do przedszkola!

Zapraszamy do zapoznania się z załącznikiem do Zarządzenia Nr 15/2018 Burmistrza Wieruszowa z dnia 31 stycznia 2018 r w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2018/2019 w tym terminów składania dokumentów do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych innych form wychowania przedszkolnego i klas I publicznych szkól podstawowych prowadzonych przez Gminę Wieruszów.

Składanie wniosków o przyjecie do przedszkola w terminie od 5 do 20 marca 2018.

Zarządzenie-Załącznik

Komunikat 2018-02-02, 13:54 | autor: Krzysztof Bezen
Przedszkolowo.pl logo