Poczytaj mi mamo, poczytaj mi tato...

Poczytaj mi mamo, poczytaj mi tato
czyli jak czytanie książek dzieciom wpływa na ich rozwój
.

Współczesna szkoła i przedszkole wprowadzają dziecko w świat książek poszukując coraz to nowych sposobów zainteresowania książką i przygotowania świadomego odbiorcy dzieł literackich. Jeżeli dziecko nie zaspokoi podstawowych potrzeb wynikających z wrodzonej ciekawości świata dzięki książce - zwyciężą groźni konkurenci czytania - film i telewizja. Ważnym jest aby przygotowanie dzieci do samodzielnego czytania i korzystania z literatury jako źródła wiedzy, przeżyć i emocji rozpoczęło się jak najwcześniej. Ogromną rolę odgrywają w tym procesie rodzice, jako osoby wspomagające wszechstronny rozwój dziecka. To czytanie właśnie staje się jednym ze sposobów na umiejętne wspomaganie tego rozwoju.
Korzyści płynące z czytania dzieciom książek to:
1. Wzór pięknej mowy - niejednokrotnie przecież na co dzień posługujemy się mową potoczną. Nasze dziecko idąc do szkoły ma problemy z poprawnym konstruowaniem wypowiedzi . Czytając teksty dostosowane do wieku i potrzeb dziecka dajemy mu przykład prawidłowego budowania zdań i wypowiedzi.
2. Rozwój koncentracji. Dziecko któremu czytano w dzieciństwie książki potrafi lepiej skupić się w czasie zajęć w szkole, łatwiej się wypowiada , jego mowa jest płynna, buduje poprawniejsze składniowo zdania . Dzięki różnorodności tekstów mały "słuchacz" posiada bogaty słownik ( czynny i bierny ) ma również lepiej wykształconą pamięć słuchową i wzrokową ( o ile czytane teksty były bogato ilustrowane ). Wielu psychologów wskazuje również na rozwój dziecięcej wyobraźni dzięki słuchanym bajkom.
3. Czytanie książek wzmacnia relację rodzica z dzieckiem. Często pomaga zrozumieć psychologiczny i emocjonalny rozwój ich dzieci nadać mu właściwy kierunek. Widzimy często jak dziecko rośnie nabiera wagi - a czy zauważamy, że równocześnie z tym procesem kształtuje się jego osobowość ?
4. Kształtowanie obrazu rodzica jako przewodnika i opiekuna. Rodzice często są autorytetem dla swoich dzieci. Pełnią oni rolę opiekunów, którzy prowadzą swoje dzieci przez zakamarki życia - bezpiecznie i spokojnie. Jeżeli czytamy dziecku różne pozycje (bajki wiersze, opowiadania) z łatwością odnajdujemy postacie które pomogą w przeżywaniu i przezwyciężaniu trudności, interpretacji trudnych, życiowych sytuacji, rozwiązywanie ich. Odrzucając książkę - świadomie rezygnujemy z jedynej ( oprócz rozmowy ) możliwości porozumiewania się z dzieckiem i wejścia w jego świat. W sytuacji kiedy dziecko zostawione jest samemu sobie w trudnych czy kłopotliwych dla niego sytuacjach szuka pomocy gdzie indziej. Często więc znajduje dla siebie azyl przed ekranem telewizora.
Dobre rady – nie od parady, jak wychować sobie czytelnika:
Nikt nie rodzi się czytelnikiem, czytelnika trzeba wychować. Pięć kroków, które należy podjąć:
• wprowadzamy rytuał głośnego czytania dziecku 20 minut dziennie,
• jeśli dziecko o to prosi – wielokrotnie czytamy tę samą książkę lub wiersz,
• pozwalamy na pytania, rozmowy, powrót do poprzedniej strony,
• unikamy podziałów na książki dla chłopców i dla dziewcząt,
• sami bądźmy przykładem – dzieci powinny widzieć dorosłych zagłębionych we własnych lekturach.
Przedszkolowo.pl logo