Opłaty za przedszkole

Przedszkole jest czynne w godzinach 6:30 – 16:00.
Bezpłatne godziny przeznaczone na realizację "Podstawy Programowej" wyznaczone są między 8:00 a 13:00.
________________________________________________________________________________

Zgodnie z nowelizacją ustawy o oświacie, opłata za każdą dodatkową godzinę opieki przedszkolnej - powyżej pięciu godzin bezpłatnych - od dnia 01.09.2013 r. wynosi 1,00 zł (jeden złoty).

Stawka żywieniowa
3 posiłki dziennie 6,50 zł
1,95 zł - śniadanie
3,25 zł - obiad
1,30 zł - podwieczorek
________________________________________________________________________________
Opłaty za przedszkole należy dokonywać u intendentki przedszkola w wyznaczonych dniach.
Przedszkolowo.pl logo