Historia

TROCHĘ HISTORII...

W 1905 roku otwarto w Wieruszowie pierwszą ,,ochronkę’’ przy ulicy Farnej. Kierowniczką jej była pani Żak. Do ochronki uczęszczało około 30 dzieci. Utrzymywała się ona ze składek rodziców dzieci uczęszczających do ochronki. Zajęcia odbywały się od 8.00 rano do 13.00. Wyżywienia dzieci nie otrzymywały. Bawiły się raczej prymitywnymi zabawkami.

Ochronka ta utrzymywała się 2 lata, po czym została przeniesiona do nowo wybudowanego ,,Domu Katolickiego’’ przy ul. Klasztornej.

W 1907 roku ze składek społeczeństwa i rodziców wybudowano nowy dom katolicki, a jedną dużą salę przeznaczono dla dzieci z ochronki, która przetrwała do I wojny światowej.

W 1920 roku dom katolicki oddano na cele szkolnictwa. Umieszczono tam progimnazjum, a ochronkę przeniesiono do domu po p. Majakowskich przy ul. Bolesławieckiej (późniejsze ,,Kółka Rolnicze’’) i tam utrzymywała się do II wojny światowej.

Po okupacji już nie ochronkę, ale Państwowe Przedszkole umieszczono w budynku przy ul. Bolesławieckiej 2, które przetrwało do dnia dzisiejszego. W budynku tym bez kanalizacji i innych urządzeń przebywało 103 dzieci. Kierowniczką była pani Wawszczak, a potem pani Leonarda Moczulska. Po jej odejściu na emeryturę w sierpniu 1964 roku kierownictwo objęła pani Zofia Lipińska.

Postanowiono w czynie społecznym wybudować przedszkole w Wieruszowie. Wszystkie zakłady pracy na terenie miasta oraz rodzice dzieci uczęszczających (lub planujących uczęszczanie) do przedszkola poparli ten projekt.

Po wyliczeniu zadeklarowanych kwot okazało się, że przedszkole w czynie społecznym byłoby budowane przez kilka lat, a warunki lokalowe wymagałyby jak najszybszej poprawy. W związku z tym Wydział Oświaty i Kultury w Wieruszowie czynił starania o wprowadzenie budowy nowego przedszkola do planu inwestycyjnego. Z wielką radością 01.09.1967 roku przedszkole zostało oddane do użytku.

budynek3


Prawie 100 lat temu... strzalki070

1918a

Prawie 40 lat temu... strzalki070

h3a

Dyrektorzy: Zofia Lipińska, Czesława Winkowska, Karolina Łakomiak, Krzysztof Bezen

dyr
Przedszkolowo.pl logo