Charakterystyka

index2


Przedszkole zapewnia bezpieczny, wszechstronny rozwój wszystkim swoim wychowankom. Dajemy dzieciom możliwość aktywności, samodzielności, pracy z innymi, zdobywania wiedzy i umiejętności, uczestnictwa w ciekawych zajęciach.
Zapewniamy kompetentnych i życzliwych nauczycieli, profesjonalne programy edukacyjne, bezpieczne i odpowiednio wyposażone sale zajęć, smaczne i zdrowe posiłki, plac zabaw.

Od roku szkolnego 213/2014 w przedszkolu został utworzony oddział integracyjny, w którym edukację przedszkolną realizują dzieci niepełnosprawne.

Przedszkole ma swą siedzibę w budynku przy ulicy Dąbrowskiego 21 w Wieruszowie.
Organem prowadzącym jest Gmina Wieruszów. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Łódzki Kurator Oświaty.
Przedszkole powstało w 1967 roku. Obecnie do sześciu oddziałów uczęszcza 140 wychowanków. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci zgrupowane według zbliżonego wieku.
Bazę przedszkolną uzupełnia ogród – plac przedszkolny, na którym znajdują się urządzenia rekreacyjne.
Budynek, oraz urządzenia sportowe znajdują się na terenie zamkniętym, bogatym w zieleń z dala od ruchliwych traktów komunikacyjnych.
Placówka zatrudnia 10 nauczycieli i 15 pracowników administracji i obsługi. Jest samodzielną jednostką budżetową.

W przedszkolu działają następujące organy przedszkola:
Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców, Dyrektor.
Radę Pedagogiczną tworzą wszyscy nauczyciele przedszkola, jej przewodniczącym jest Dyrektor Przedszkola - Urszula Kołodziejczyk.
Radę Rodziców tworzą rodzice - przedstawiciele wszystkich grup przedszkolnych. Przewodniczącym Rady Rodziców jest Pani Justyna Banach.

prz12-big-big


Przedszkolowo.pl logo