5 filarów Pozytywnej Dyscypliny

1. Daje poczucie łączności i przynależności.
Pomaga dzieciom poczuć, że są ważne w rodzinie i społeczności.

2. Jest pełna szacunku i wymagająca.
Traktuje drugiego człowieka uprzejmie oraz stanowczo z zachowaniem szacunku dla innych i dla siebie.

3. Jest skuteczna długofalowo.
Szuka sposobów, które kształtują młodego człowieka w dłuższej perspektywie, w myśl powiedzenia "czym skorupka za młodu nasiąknie..."

4. Uczy umiejętności społecznych i życiowych.
Uczy szacunku, współpracy, dbania o innych, rozwiązywania problemów oraz umiejętności wnoszenia wkładu i bycia pożytecznym.

5. Wspiera poczucie autonomii i własnej wartości.
Zachęca dzieci do odkrywania ich zdolności, możliwości i kompetencji.
Przedszkolowo.pl logo